آسمونی

بخش : املاک و ساختمان

املاک و ساختمان

چه اسکلتی برای ساختمان بهتر است؟ فولادی و فلزی یا بتنی؟ انواع اسکلت ساختمان

در مبحث معماری ،ساختمان به بناهای ساخته شده از مصالح ساختمانی را گویند. به عبارت دیگر ، سازه ای که برای سکونت و به عنوان
املاک و ساختمان

طراحی و اجرای پروژه ساختمانی

طاهره رضایی
آسمونی در این مقاله به بررسی ابعاد طراحی و اجرای پروژه ساختمانی و مراحل آن می پردازد. مراحل طراحی و اجرای پروژه های صنعتی و