در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال آسمونی
تازه های آسمونی
صفحه اصلی > کسب و کار > بانک، بیمه و بورس > سود بانکی بانک ها در سال 1395
پیش بینی فوتبال

سود بانکی بانک ها در سال 1395

bank profits the banks 3 سود بانکی بانک ها در سال 1395

 

 این روزها سود بانکی تبدیل به بحث داغی شده و همه دنبال نرخ دقیق سود بانک ها می گردن، که ما داخل سایت آسمونی اطلاعات جدید سود بانک ها در سال 95 رو در اختیار شما قرار داده ایم

لیست زیر شامل جدول نرخ بیشترین سود بانکی و بالاترین سود بانکی روز شمار بانک ها در سال 95 می باشد

 

با این بخش آسمونی همراه باشید:

 

 • نر خ سود بانک ملی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (10%)
کوتاه مدت ویژه سه ماهه (12%)
سپرده بلند مدت یکساله (15%)
کوتاه مدت ویژه نه ماهه (14%)
کوتاه مدت ویژه شش ماهه (13%)

 • نر خ سود بانک صادرات

روزشمار7%
سه ماهه8%
شش ماهه10%
نه ماهه14%
یک ساله15%
کوتاه مدت مشروط7%

 • نر خ سود بانک کشاورزی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با سود 10 درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 3 ماهه با سود 14 درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 6 ماهه با سود 15 درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 9 ماهه با سود 17.5 درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود 18 درصد

 • نر خ سود بانک مهر اقتصاد

سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر روز شمار: ویژگی اصلی این نوع سپرده‌گذاری، عدم وجود محدودیت دریافت و برداشت از حساب می‌باشد. شما می‌توانید هر زمان و از هر شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور بدون محدودیت در مبلغ، عملیات پرداخت و دریافت از حساب را انجام دهید. با افتتاح این سپرده شما میتوانید در تمامی ساعات شبانه روز عملیات دریافت و پرداخت آنی را از طریق خدمات بانکداری الکترونیکی بانک مهر اقتصاد انجام دهید.

سرمایه‌گذاری رویان مهر 6 ماهه: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید 6 ماه نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 9 ماهه رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 9 ماه نزد بانک حفظ شود.

– سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر بلند مدت

سرمایه‌گذاری رویان مهر 1 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 1 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 2 ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 2 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 3 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 3 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 4 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 4 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 5 ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 5 ‌سال نزد بانک حفظ شود.

نوع سپرده سرمایه‌گذاری
نرخ سود علی الحساب (حداقل)
رویان مهر روز شمار عادی
%10
سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر یکساله
%18

 • نر خ سود بانک اقتصاد نوین

سپرده سرمایه‌گذاری 3 ماهه
12 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری 6 ماهه
13 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری 9 ماهه
14 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله
15 درصد

 • نر خ سود بانک پاسارگاد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  10.00
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه  12.00
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه  13.00
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه  14.00
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله  15.00

 • نر خ سود بانک شهر

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار 10 درصد

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت 3ماهه 14 درصد

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت 6ماهه 16 درصد

سپرده سرمایه ­گذاری کوتاه‌مدت 9ماهه 18 درصد

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله 20 درصد

 • نر خ سود بانک ایران زمین

سپرده سرمایه گذاری سه ماهه  سالانه 14.00%

سپرده سرمایه گذاری شش ماهه سالانه 18.00%

سپرده سرمایه گذاری نه ماهه سالانه 20.00%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله  سالانه 20.00%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار سالانه 10.00%

 • نر خ سود بانک سامان

سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت ۱۰.۰۰%
سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سه‌ماهه ۱۲.۰۰%
سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت شش‌ماهه ۱۳.۰۰%
سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نه‌ماهه ۱۴.۰۰%
بلندمدت یک‌ساله ۱۵.۰۰%

 • نر خ سود بانک سپه

کوتاه مدت عادی 10%
سه ماهه (90 روزه) 14.8%
چهار ماهه (120 روزه) 14.8%
شش ماهه (180 روزه) 14.8%
نه ماهه (270 روزه) 14.9%
بلند مدت 1 ساله 15%

 • نر خ سود بانک سینا

کوتاه مدت عادی  10.00%

مدت دار یک ساله  15.00%17

+ عضو تلگرام آسمونی شوید: کانال تلگرام

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=61667
تبلیغات اینترنتی
کانال تلگرام آسمونی

اینم جالبه !

بیمه چیست و چه نیازی است بیمه شویم؟

بیمه پیمانی است که بر پایه‌ آن شرکت بیمه تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی …

4 نظرات

 1. غلطه !
  بانک کشاورزی : نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک‌ساله 15 درصد (پانزده درصد)

  لینک : http://www.bki.ir/BankingServices/DepositServices/bolandmodat
  اگر من اشتباه مکنم به ایمیل جواب درست رو بدید ممنون میشم .

 2. SARAFARAHANI

  چه تبلیغی برای بانک مهر اقتصاد شده عین اگهی ریپورتاژه بلند بالاتر از همه گفتید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تبلیغات اینترنتی