در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال آسمونی
تازه های آسمونی
صفحه اصلی > کسب و کار > بانک، بیمه و بورس > سود بانک ها در سال 1396
محل تبلیغات شما

سود بانک ها در سال 1396

سود بانکی این روزها تبدیل به بحث داغی شده و همه دنبال نرخ دقیق سود بانک ها می گردند، که ما داخل سایت آسمونی اطلاعات جدید سود بانک ها در سال 96 رو در اختیار شما قرار داده ایم

 

bank profits the banks 3 سود بانک ها در سال 1396

 

لیست زیر شامل جدول نرخ بیشترین سود بانکی برای انواع سپرده های ریالی در سال 96 می باشد

با این بخش آسمونی همراه باشید:

نرخ سود بانک ملی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : 14.7%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : 14.9%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : 15%

نرخ سود بانک صادرات

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 7%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه ویژه سه ماهه : 8%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : 15%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط : 7%

نرخ سود بانک کشاورزی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه ویژه سه ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه با سود 14%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9 ماهه با سود 14.5%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود 15%

نرخ سود بانک مهر اقتصاد

سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر روز شمار: ویژگی اصلی این نوع سپرده‌گذاری، عدم وجود محدودیت دریافت و برداشت از حساب می‌باشد. شما می‌توانید هر زمان و از هر شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور بدون محدودیت در مبلغ، عملیات پرداخت و دریافت از حساب را انجام دهید. با افتتاح این سپرده شما میتوانید در تمامی ساعات شبانه روز عملیات دریافت و پرداخت آنی را از طریق خدمات بانکداری الکترونیکی بانک مهر اقتصاد انجام دهید.

سرمایه‌گذاری رویان مهر 6 ماهه: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید 6 ماه نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 9 ماهه رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 9 ماه نزد بانک حفظ شود.

– سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر بلند مدت

سرمایه‌گذاری رویان مهر 1 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 1 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 2 ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 2 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 3 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 3 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 4 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 4 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر 5 ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 5 ‌سال نزد بانک حفظ شود.

 

رویان مهر روز شمار عادی %10

سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر یکساله %15

نرخ سود بانک اقتصاد نوین

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه : 13%

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه 9 ماهه : 14%

سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله : 15%

نرخ سود بانک پاسارگاد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه :  13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله : 15%

نرخ سود بانک شهر

 

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی روز شمار : 10%

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه 3ماهه : ندارد 

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه 6ماهه : ندارد

سپرده سرمایه ­گذاری کوتاه‌مدت ویژه 9ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله : 15%

نرخ سود بانک ایران زمین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سامان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سپه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14.8%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.8%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.8%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سینا

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک آینده

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک انصار

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک پارسیان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک تجارت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک توسعه تعاون

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه تعاون

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

        نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 13.5%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک خاورمیانه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 13.5%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک دی

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک رفاه کارگران

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.7%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.9%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سرمایه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک صنعت و معدن

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک قرض الحسنه رسالت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک قوامین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید : 10%

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید : 13.5%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک گردشگری

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14.25%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.50%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.75%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک مسکن

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک مشترک ایران و ونزوئلا

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک ملت

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.9%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک کارآفرین

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود فیوچر بانک

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل

سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

بانک قرض الحسنه مهر ایران با اهداف زیر افتتاح شده است:

۱. بهبود شاخص های عملکردی مالی کشور در زمینه عقد قرض الحسنه
۲. فرهنگ سازی سنت پسندیده قرض الحسنه
۳. استفاده از فن آوری اطلاعات و پیاده سازی بانکداری الکترونیکی
۴. استقرار سیستم مدیریت دانش و تبدیل بانک به یک سازمان پیشرو
۵. مدیریت بهینه منابع انسانی شامل

اختصاصی آسمونی

+ کلیک نمایید و عضو تلگرام آسمونی شوید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (75 votes, average: 3٫76 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=61667
loading...
تبلیغات اینترنتی
کانال تلگرام آسمونی

اینم جالبه !

پیامدها و خطرات وام گرفتن

وقتی نیاز مبرمی به پول دارید، شاید قرض گرفتن یا اخذ وام گزینه مناسبی باشد، …

14 نظرات

 1. سلام. الان بیشترین سود سپرده رو کدوم بانک دولتی میده.؟ ممنون میشم اگه جواب بدین.با تشکر

 2. امیرعلی

  الان بیشترین سود سپره یک ساله و روز شمار برا چه بانکیه؟؟ خواهشا یکی راهنمایی کنه … ممنون

 3. خدایی جان به طاقت این بانکها تاحالا سرپا موندن انقدرپول بانکهاکه اکثرش واسه مردمه چه وامهای کلان دادند برگشت نداشت وچه اختلاسهای انجام شده که ازکشورخارج شد .حال اگه سپرده گذاران همین بانکهای دولتی وخصوصی سپرده هاراندهند چکارمیتوانندبکنن یکماه سروصدا بلندمیشه بعدهمین سپرده گذاربانصف مبلغ راضی میشه یاکافیه یکسال سودسپرده راندهند

 4. محمد رضا

  ما اصلا فکر نمی‌کنیم که متن

  توسط بانک مهر اقتصاد نوشته شده باشه

 5. موسسه های ثامن 22 درصد میده که البته موسسه مجاز نیس و مشکلات سپرده گذاران قبلی هم داره
  بانک شهر 22 درصد میده برای حساب ارمان هر زمان بخوای می تونی برداشت کنی فقط باید حضوری بری بانک
  بانک ایند 23 درصد میده 1 ساله سپرده حداقل 5 میلیون

 6. ببخشید این درصد سود ها بنابر سرمایه ی اولیه هست که ما به بانک می دهیم هست یا اینکه مدت گذاشتن سرمایه ی ما در ان بانک ها ؟؟؟بعد بنا بر پول گذاشته شده سود ماهانه می دهند؟؟

 7. فقط دو بانک در سال 95 سود ده بودند بانک حکمت و خاورمیانه مابقی زیان ده!!!!!!!!

 8. کشاورز

  اقا من کارمند بانک کشاورزی ام..
  راسته خیلی هم راسته اتفاقا..
  نه تنها صادرات بلکه کشاورزی و چندین بانک دیگه ک خودم درجریانشونم..
  همگی اونم نه الان از حدود دوسال پیش اروم اروم ب گل نشستن اونم چ نشستنی…
  فک کنین از همین شعبه خودمون مثال میزنم
  هزینه های یه ماهه شعبه ک 7 نفریم در کل حدود 75 تومنه بعد سود شعبه مون از کل بازپرداختی های وام وخدماتی ک ارائه میدیم تازه اونم بدون در نظر گرفتن سودی ک به سپرده ها میدیم چیزی حدوده 80 تومن در ماهه!!
  ک اگه سود سپرده هارو هم بزاریم کنارش در واقع میشه گفت حدودا از نیمه دوم سال تابحال داریم علنی زیان میدیم…
  حالا بماند بانک مرکزی برای سپرده نزد شعب بانک چ درصدی رو دریافت میکنه ک خب محرمانه ستو نمیشه گفت اما مطمئن باشید با درصدی ک برای سپرده ها ب مردیم میدیم اصلا قابل قیاس نیست

  • پس چرا صندوق بانک کشاورزی صندوق یکم داره 18 درصد سود میده!؟
   الکی جو ندین بانک پر از پوله

 9. غلطه !
  بانک کشاورزی : نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک‌ساله 15 درصد (پانزده درصد)

  لینک : http://www.bki.ir/BankingServices/DepositServices/bolandmodat
  اگر من اشتباه مکنم به ایمیل جواب درست رو بدید ممنون میشم .

 10. SARAFARAHANI

  چه تبلیغی برای بانک مهر اقتصاد شده عین اگهی ریپورتاژه بلند بالاتر از همه گفتید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تبلیغات اینترنتی