آسمونی

بخش : تبلیغات

تبلیغات

دوره دیجیتال مارکتینگ

ندا رحیمی
بازاریابی و تبلیغات دچار تغییرات زیادی شده است. شرکت های کوچک به واسطه ی فضای دیجیتال و اینترنت در حال رقابت با شرکت های بزرگ