تازه های آسمونی
خانه > چهره ها > بیوگرافی بزرگان دین > زندگینامه خضر نبی
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت

زندگینامه خضر نبی

khazr(2)

آسمونی : حضرت خضر(ع) از انبیا ء الهی است . از فرمایش امام صادق علیه السلام چنین بر می‌آید که حضرت خضر را خدا به سوی قومش مبعوث فرموده بود و او مردم را به سوی توحید و اقرار به انبیاء و فرستادگان خدا و کتاب‌های او دعوت می‌کرد.

از معجزاتش این بود که روی هر زمین خشکی می‌نشست، زمین سبز و خرم می‌گشت و دلیل نامش، خضر(سبز) نیز همین است. زندگی او، از قبل از زمان موسی تا زمان حاضر، و ادامهٔ زندگیش تا آخر الزمان، مورد اتّفاق مسلمانان است. مجموعهٔ روایات، مؤیّد آن است که طولانی‌ترین عمر را در میان فرزند آدم دارد. 

گفته‌اند حضرت خضر از اولاد سام بن نوح و پسرخالهٔ ذوالقرنین بود با این حال بنا به برداشتی نیز، دو نفر با نام خضر وجود داشته‌اند، خضر اکبر که از اولاد سام بن نوح بوده و خضر ثانی که از انبیای بنی اسرائیل و مصاحب موسی بوده است.

امام صادق (ع) در مورد حضرت خضر(ع) :

از امام صادق (ع) آورده اند که اما آن بنده صالح خدا خضر؛ خداوند عمر او را نه به خاطر رسالتش طولانى گردانید و نه به خاطرکتابى که بدو نازل کند و نه به خاطر این که به وسیله او و شریعت او، شریعت پیامبران پیش از او را نسخ کند و نه به خاطر امامتى که بندگانش بدو اقتدا نمایند و نه به خاطر طاعتى که خدا بر او واجب ساخته بود؛ بلکه خداى جهان آفرین، بدان دلیل که اراده فرموده بود عمرگرامى قائم (ع) را در دوران غیبت او بسیار طولانى سازد و مى دانست که بندگانش بر طول عمر او ایراد واشکال خواهند نمود، به همین جهت عمر این بنده صالح خویش، حضرت خضر را طولانى ساخت که بدان استدلال شود و عمر قائم (ع) بدان تشبیه گردد. بدون تردید او زنده است وهم اکنون بیش از شش هزار سال از عمر شریفش مى گذرد.

khezr

علامه ى طباطبایى نیز از روایات استنباط مى کنند که ایشان پیامبر بوده اند :

لیکن روایات متعددى وجود دارد که این مرد عالم، پیامبر نبوده بلکه دانشمندى همچون ذوالقرنین و آصف بن برخیا بوده است. در تعدادی از روایات که از طرق شیعه و سنی رسیده آمده که حضرت خضر از آب حیات که واقع در ظلمات است نوشیده، چون وی در پیشاپیش لشکر ذو القرنین که در طلب آب حیات بود قرار داشت، حضرت خضر به آن رسید و ذو القرنین نرسید.و این روایات و امثال آن روایات آحادی است که قطع به صدورش نداریم.

امام رضا(ع) درمورد حضرت خضر(ع) :

امام رضا(ع) مى فرماید:«حضرت خضر(ع) از آب حیات خورد،او زنده است وتا دمیده شدن صور از دنیا نمى رود، او پیش ما مى آید وبر ما سلام مى کند، ما صدایش را مى شنویم و خودش را نمى بینیم، او در مراسم حج شرکت مى کند وهمه مناسک را انجام مى دهد، در روز عرفه در سرزمین عرفات مى ایستد وبراى دعاى مؤمنان آمین مى گوید.

خداوند به وسیله او در زمان غیبت، از قائم ما رفع غربت مى کند و به وسیله او وحشتش را تبدیل به انس مى کند».

از این حدیث استفاده مى شودکه حضرت خضر(ع) جزء سى نفرى است که همواره در محضر حضرت بقیه الله (ع) هستند، ورتق وفتق امور به فرمان آن حضرت در دست آن هاست قرآن کریم طی آیات 60 تا 82 کهف دیدار حضرت موسی را با ایشان بیان می کند.او زنده است .

khazr

کوه حضرت خضر (ع) :

از قرآن کریم و سنت قطعی و عقل هم دلیلی برتوجیه و تصحیح آنها نداریم. در شش کیلو متری شهر قم کوهی وجود دارد که از فراز آن می توان همه شهر را با یک نگاه طی کرد.

این کوه منسوب به حضرت خضر (ع) با قدمت سه هزار سال است. می گویند بر قله این کوه در سه هزار سال پیش غاری بوده است که حضرت خضر پیامبر (ع) در آن غار به عبادت و نیایش می پرداخت، غاری که امروز به مسجدکوچکی با ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ نفر تبدیل شده است و سال ها پیش از این در حالی که هنوز قم آنقدر بزرگ نشده بود که خود را به دامنه این کوه برساند معبد عارفان و ساکنان و اوقاد بود، و خلوت کده ای برای شب زنده داری و عبادت عالمان و عاشقان طریقت حق بوده است و هم چنین گویند حضرت خضر نبی(ع)در مسجد اموی همواره نماز می گذاشته است.

مکان نماز ایشان در سمت شرقی قبله (جنوب شرقی) نزدیک مناره شرقی بوده است. اکنون نزدیک به محراب اصلی مسجد و به موازات مقام هود بر دیوار قبله عنوان «هذا مقام خضر النبی» بر تابلویی سبز دیده می شود. شایان گفتن است در بسیاری از نقاط سوریه مقام حضرت خضر دیده می شود.

khezr(1)

حضرت خضر (ع) دارای ویژگیهای زیادی است که به بـرخـی از آنها به استناد روایات اشاره می کنیم :

1- وی از جمله کسانـی است که به چشمه آب حیات دست پیدا کرده و مقداری از آن را نوشیده است.

2- حضرت خضر (ع) هـم اکنون زنده است و تا نفخ صور زنده خـواهد بـود. امام رضا (ع) فرمـود: «خضر از آب حیات نـوشید پـس او زنده است تا نفخ صور دمیده شود».

حلبـی نیز در همیـن راستـا آورده است که: «اجمع العلماء بـالنقل علـی کـون الخضـر حیـا بـاقیـا الـی لان».

3- خـداوند به حضرت خضر (ع) تـوان و قدرت نیرومندی عطا کرده، چنانکه طریحـی مـی نـو یسد: «خداوند به خضر تـوان و قدرت بسیار بالایی عطا کـرد. و مسـئول مقـدمه الجیـش ذی القـرنیـن بوده است. »

4- از خصوصیات و ویژگیهای خضر ایـن بوده که به هر کجا می نشسته آنجا سرسبز مـی گشت. امام صادق (ع) فرمـود: «بر هیچ تخته خشکیده ای نمی نشست مگر آنکه سبز مـی گشت و بر هیچ زمینـی بـی آب و علف قرار نمی گرفت مگر آن که سرسبز مـی گشت و به همیـن جهت خضر نامیده شـد». همچنیـن گفته شـده که هر گاه به نماز مـی ایستاد اطرافـش سـرسبز مـی گشت.

5- قرآن مجید هر چند آشکارا نام او را نبرده است اما از او به عنـوان عالـم یاد کـرده است و در سـوره کهف در جـریان ملاقات حضرت مـوسـی با حضرت خضر چنیـن مـی فرماید:

«فـوجدا عبـدا مـن عبـادنا آتیناه رحمه مـن عنـدنا و علمنـاه مـن لـدنـا علمـا» ترجمه: تا این که خضر بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود به او دانشی آموخته بودی .کهف/65)

6- هر کجا نامـش برده شـود فـوراً حاضر می گردد. امام رضا (ع) در باره ایـن ویژگی می فرماید: «و انه لیحضر حیث ما ذکر فمـن ذکره منکـم فلیسلم علیه»؛ هر کجا از او یاد شود همانجا حاضر می شود، پـس هـر یک از شمـا به یـاد او افتـاد بـر او سلام کنـد.

7- حضور همه ساله در مراسم حج. امام رضا (ع) مـی فرماید: «و انه لیحضر المـوسـم کل سنه فیقضی جمیع المناسک و یقف بعرفه فیومـن علی دعاء المـومنیـن» ترجمه: همه سـاله در مـراسـم حج حضـور مـی یابد و تمـام مناسک حج را نیز انجام می دهد، و در عرفات در کنار سایر حجاج خانه خدا مـی ایستـد و بر دعای مومنین آمین می گوید.

8- انـدرزگـویـی و نصیحت پذیری. از دیگر ویژگیهای حضرت خضـر (ع) ایـن است که هم به دیگران توصیه و اندرز می داده و هـم دنبال آن بـوده که از نصایح و گفته هـای بزرگـان و صـالحـان کمـال بهره و استفاده را ببرد.

مثلا گاه می بینیـم که معصـومیـن (علیهم السلام) امثال امام صادق و امام باقر و امام زین العابدیـن وصایای او را به مـوسـی و اندرزهای حضرت خضر را به دیگران، برای ما نقل کرده اند.

و گاهـی هـم روایت کرده اند که حضرت خضر به محضرشان مـی رفته و درخـواست نصیحت و تـوصیه مـی نموده مثلا به امیرالمـومنیـن پیشنهاد کرد که مرا به کاری راهنمایـی کـن که اگر آن را انجام دهـم خداوند مرا از آتش جهنم نجات دهد.

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=76997
loading...
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  حضرت شاه عبدالعظیم

  در این مقاله، نگاهی کوتاه بر زندگی یکی از شیعیان برجسته به نام حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خواهیم …

  41 دیدگاه

  1. ((و گاهـی هـم روایت کرده اند که حضرت خضر به محضرشان مـی رفته و درخـواست نصیحت و تـوصیه مـی نموده مثلا به امیرالمـومنیـن پیشنهاد کرد که مرا به کاری راهنمایـی کـن که اگر آن را انجام دهـم خداوند مرا از آتش جهنم نجات دهد.)) دروغ تا این حد

  2. بنظر من باید به تمام انبیا اهمیت داد چون خدا که فرق نمیزاره بین ادماش ما کی باشیم که فرق بزاریم

  3. خیلی جالب بود استفاده کردم

  4. سلام من او را دیدم چهره اش اینگونه نیست . فقط بگویم پوست دستش مانند لاکپشت است و هنجره اش هنجره ی 40 مرد بالغ و هرکس را با ادعایش در مورد چیزی امتحان میکند. او ایرانی الاصل است و قدش دو متر و ده بیشتر است و موی سپید در بدن ندارد و چهارشانه است مانند نژاد قدیم بشر و در دلش نیروییست که بدون حرف زدن منظورت را میفهمد او صاحب و نگهبان قدرتیست که امروز هنوز کشف نشده یعنی حس ششم . هرکس ارزو کند ببیندش دیوانه است من خودم را خدای شجاعت میدانستم به سختی قبول شدم از من میشنوید پیامبران اشخاصی سوسول و نحیف نشان ندهید انها ابر انسان و قلدر و مهربان هستند

  5. خوب بود دمتون گرم ولی این چشمه اب حیات کجاس دقیقا

  6. واقعا عالی بود

  7. مطالب جالبی بود اما اساتید حوزوی ودینی اکثرا از این مطالب غافل شده اند وفقط چسبیده اند به پنج تن آل عبا و اطلاع رسانی به جامعه اسلامی نمی کنند !

  8. از مطلب خوبتون ممنون

  9. خاله و دایی کوچک من حدود۴۵سال پیش که توی یه روستای کوچیک از توابع کردستان بود زندگی میکردن.اونها توی گندم زار یه مرده سبز پوش که پوست نسبتا تیره ای داشته میبینن که به طرفشون میاد و باهاشون به زبان عربی حرف زده ولی اونا متوجه نشدن که چی میگفته.و بعد دستی به سر خالم میکشه و تو گندم زار غیب میشه.چندین نفر توی اون زمان این شخص رو دیدن.و میگفتن که حضرت خضر بوده..«این داستان عین حقیقته »

  10. ابراهیم

   سلام بر جناب خضر و سلام بر همنشینان ایشان

  11. خیلی عالی بود ممنونم.

  12. بنده خدا

   سند مربوط به مطالبی که راجع به ذوالقرنین آورده اید کجاست؟ در مورد ذوالقرنین ابهامات بسیاری وجود دارد که عمدتا اشتباه است . توصیه میکنم کتاب ذوالقرنین از منظر قرآن نوشته عبدالله مستحسن که کتابی بسیار بسیار مفید و پربار هست را بخوانید.

  13. پس چشمه حیات واقعیت داره

  14. سید سامان

   سلام علیکم

   بنده خیلی دلم میخواهد که راه سیر و سلوک خدا را انتخاب کنم,اما واقعا تو این شلوغی گم شدم ! خدا رو.قسم میدم به جدم پیغمبر اکرم(ص )و مادرم صدیقه ی طاهره(س)که منو نجات بده از این گرداب عظیم و مخوف گناه که امروزه توسط شیطان میگردد,که تقریبا همه ی ما را یا بلعیده یا در حال بلعیدن است,خداوندا تورا قسم میدهم به مولایم علی علیه السلام,تمام شیعیان را از این گرداب مهلک و اخرت سوز,نجااااااات بده امین…السلام علیک یا حضرت خضر نبی ادرکنی…ارشدنا یا صاحب الزمان…جوانهای شیعه را نجات بده ای خدای علی…دعام کنید تورو خدا میخام ادم بشم دیگه خسته شدم..دیگه ترسیدم..دیگه کم کم خوف برم داشته…من سید سامان هستم ۲۶ سالمه…در پناه حق باشید برادران و خواهران عزیزم.

  15. سلام.عالی بود…کاش مطالب بیشتری درمورد خضر نبی در اختیارمون میذاشتید.ممنون

  16. با سلام و ممنون از شما ,نظریات دوستان به خصوص داستان بچگی اون اقا عالی بود انشاله خضر نبی نگاهی به ما داشته باشه.

  17. اسم دعای حضرت خضر چیست؟

  18. هر کس 40 بار در وقت سحر بدون اینکه کسی اورا ببیند ومتوجه شود،در خانه اش را آب وجارو کند.
   پس از سحر چهلم حضرت خضر ع از سر کوچه آنها میگذرد وبا آن شخص کلامی صحبت میکند.(یاسلام میدهد ویا…)

  19. salam;ghodratha va mojezate khodavand bishomarand va tamamiye anha baraye eenand ke ma baraye har karee faghat va faghat be khode khodavand tavakol konim va har majezeh va ya bandehye ounrobekhatere nadaani va jehalat da radife khodavand gharar nadim.be bandehye nacheez migeem vakeelo vaci nameekhad amma baraye khodavande moghtader hezar joor vakeel miyareem.

  20. خیلی زیبا بود بخصوص داستان اون مرد 60 ساله در کودکی ولی خیلی دوست دارم از اقای 60 ساله بپرسم مگه پدر ومادرش چکار کرده اندکه خدا وند متعال حضرت خضر را به کمک فرزندش.ون فرستاده سپاسگذارم

  21. سلام حضرت خضر خودت شفاعتم نزد خدا تا گناهم سبک و گرفتاری خلاص شوم

  22. داودآبادی

   سلام ممنون ک این مطالب رو در اختیارمون گذاشتین عالی بود خدا خیرتون بده

  23. ای خضر دستم رو بگیر من قصدم مبارزه با شیطان بود ولی تو دامش افتادم ای خضر نبی چیکار کنم من جایی سقوط کردم که عقلم به هیچ جا قد نمی ده خضر نبی برام دعا کن تورو قسم به خوابی که چند سال پیش دیدم

  24. عالی بود فقط اگه واضح بنویسید متشکر می شم

  25. خیلی جالب بود مرسی

  26. سلام برخضرنبی ،

  27. پسر14 ساله بودم دریک محله دورافتاده وخالی ازسکنه گیرجوان پرزور وقوی هیکل حدود 28 ساله افتادم که یک چوب هم دستش بود . همینکه به من رسید بدون اینکه حرفی بزند مرازیرکتگ کرفت .من شروع به گریه والتماس نمودم . اودست مرا گرفت وبه چاله ای آنداخت .دیدم قصدتجاوزدارد . هرچه التماس کردم توجه نکرد. باصدای بلند فریادمیکشیدم وکمک میخواستم .دیدم یک جوان کریه المنظرحدود28 ساله ازپشت خرابه درآمد وبه اوگفت جلودهنش را بگیر.داشت امیدم قطع می شد یکدفعه بطورناگهان دوتادست قوی مرا ازدست اوگرفت وحدودا 10 متربالابردوتقریبا 40 آنطرفتربه زمین گذاشت وگفت بدو من خضرم . ومن دویدم وازدست آندومتجاوز نجات یافتم . بعدازمدتها یکی پیش من آمد وگفت سئوالی دارم میخواهم جواب درست بشنوم گفتم بپرس . گفت دربچگی که گیر فلانی افتاده بودی چطوراززیردستش پرواز کردی ؟ گفتم توازکجامیدانی؟ گفت من همان هستم که گفتم دهنش رابگیر.مااز دشمنان پد رت بودیم وتصمیم گرفته بودیم یکی ازبچه هابش را گبرآورده اول به اوتجاوز کنیم بعد بکشیمش.الآن که دارم این دارم این قضیه رامی نویسم 60 سالم میباشد .
   . سلام برخضرنبی

   .

  28. من سال ها پیش که اصلا نمیدونستم حضرت خضر زندست و حتی اصلا اونو نمیشناختم. یک شب خواب دیدم یک نفر بمن گفت میدونی حضرت خضر زندست؟ بعد گفت میخوای بگم کجاست؟ اونموقع من از خواب بیدارشدم
   تحت تاثیر اون خواب اسمشو توی اینترنت زدم و وقتی خوندم که این حضرت زندست مو به تنم سیخ شد الانم بازم بادیدن این پیج اینطور شدم!

   • سلام. اسم من خضر است. وقتی خودمو شناختم که کی هستم الین چیزی که برام سوال بود اسمم بود و اصلا نمیدونم برگرفته از کجا بود و فقط پدر و مادرم اسم منو از اسم یه نفر دیگه گرفته بودن. بعد از تحقیق بسیار به این نتیجه رسیدم که اسمم فوق العده زیباست و با اینکه از اسمم زیاد خوشم نمیومدو هرچه سنم بیشتر میشد علاقه م به اسم هم بیشتر میشد. امیدوارم خودش جاهایی که میدونه نیاز به کمک داریم واسطه بشه تا مشکلمون زودتر حل بشه.

  29. خدا خیرتون بده عالیه

  30. خضر از خداوند به اینجا رسیده است دیدن خضر مهمتره یا خدا؟ راه عشق بازی با خدا رو از خداوند بخواهید واز خدا جز خودش رو طلب نکنید وصال او ز عمر جاودان به خداوندا مرا آن ده که آن به

  31. شبنم فرسا

   من خیلی به زندگی پیامبران علاقه دارم.. حتی بزرگترین آرزوی من اینه که حضرت خضر رو ببینم..آیا میشه؟

  32. مرسی ازلطفتون ممنون،
   اگه میشه بیشتدازاین مطالب مفیدبزارید

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.