تازه های آسمونی
صفحه اصلی > فرهنگ و هنر > عاشقانه > چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم
تبلیغات اینترنتی

چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

How does someone we loved her چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات سایت آسمونی را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

زیاد معاشرت کنید … سپس غیر قابل دسترس گردید

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمی کنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

کار دلپسندی برایش انجام ندهید … بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد

هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت : احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه: ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت. هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

به او نگاه کنید…

زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد : احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد.

زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

روی برنگردانید…

دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!

- همین حالا عضو کانال تلگرام آسمونی شوید: کلیک نمایید

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=10667
تبلیغات اینترنتی

اینم جالبه !

love-writings1

دختر آسمونی ، دل نوشته های عاشقانه

دلنوشته» نوعی تک گویی نوشتاری، خواه نثر و خواه موزون است. که از سر دلتنگی …

412 نظرات

 1. بنده خدا

  سلام.من عاشق یه دختری شدم پسر عمومم عاشقش شده من به دختره گفتم پسر عموم عاشقش شده اونم گفت پیش ببام میگم با کمر بند سیاهت می کنه من هم ترسیدم بهش بگم لطفا کمکم کنید بهش ابراز علاقه کنم یک هفته فقط وقط ذارم

 2. ینیامین

  سلام…من 16 سالمه عاشق ی دختری شدم ک 1ساله تقریبا باهمیم…ی چیزی ک هس مایکم باهم رو درواسی داریم یعنی بطور دیگه نمیتونیم حرف دلمونو بهم بزنیم….بنظرتون چیکار کنم ک این رو درواسی از بین بره؟؟؟ی سوال دیگه ای هم ک دارم اینه ک یکم دوست دخترم اخلاقش خشکه ک این منو خیلی آذار میده…لطفا راهنمایی کنید…ممنون میشم

 3. زهراااااا

  من زهرام 15سالمه یه پسره رو دوس دارم اسمش محمده
  من بهش گفتم که دوست دارم اما اون هیچوقت به من چیزی نمی گه از این طرفم خانوادم با این کارا گیرن
  ممنوون میشم راهنمایی کنید

 4. ینفرازاقوام دورمون یکسال پیش منوتومجلسی برااولین باردید،توی تون مجلس احساس کردم خ نگاه میکنه،بعدازون فقط یباردیگ دیدمش بعدازچندماه فهمیدم که رفته ببقیه گفته منواون باهم دوستیم!!!من اصن تاحالاحرفم نزدم باهاش،حالام ازون موقع منوهروقت میبینه ب دوستای خلترازخودش نشون میده دوستاشم حتی شده راهوبرمیگردن دنبالم میگردن ک فقط بخندن بعدبرن!اصن معلوم نی ب چیم میخندن!من بخاطرچرتوپرتایی ک گفته بودازم بخشیدمش ولی این کاراش عذابم میده،میشه بگین بنظرتون این چشه؟یبارم دیدمش بیرون دیگ اعصابم خردشدهمونطورک خودش زل زده بودمنم بهش زل زدم بازم ادم نشد انقدتابلوبازی درمیاره ک هروقت بیرون باشم اونم بیرون باشه میفهمم!هرچندخودش فک میکنه ک من نمیدونم یاندیدمش بیرون،ممنون میشم کمک کنیدک چشهه

 5. سلام من ١٨سالمه سال چهارم دبیرستان هستم
  یه پسری که دانشجوی سال اول پزشکی هس به من ابراز علاقه کرده از طرفی منم بدم نمیاد ازش موقعیتش خوبه ایمان و اخلاقشم خوبه
  الان نمیدونم چجوری جوابشو بدم ک از دست ندمش
  لطفا راهنمایی کنید

  • شایدمن

   مریم جان منک اون فردرونمیشناسم ک بدونم چطوریه خب ولی اگربهت پیشنهادداده وموقعیت ازدواج دارین وتوکاملاروش شناخت داری چ بهترک بجای اینک ی رابطه عاشقانه بی سروتهواغازکنید زندگیتونواغازکنید،هرچندک ازونجایی ک هردوتاتون توی سن خاصی هستیداین عشقه ممکنه انقدم پایدارنباشع و ازدواج هم مناسب نباشه،شایدمن اگرجای توبودم بهش میگفتم من میتونم درحدی دوست عادی برای توباشم تابعدک بهترشناختمش بهترفکراموبکنم وسعی کن زیادوابستشم نشی تعادلوحفظ کن ک فرداکوروکرنشی بدی هاشونبینی عزیزم

 6. سلام دوستان عزیزحدود۱۷سالمه عاشق دخترهمسایمون شدم چندسالی بودکه ازش جداشدم ازسال ۱۳۹۳تا۱۳۹۵ازش دوربودم وهمین که رفتم حرف دلموبهش زدم وخیلی ازخوشخالی میمردم وی بعدچندروزمیخواستم بهش کادوبدهم ایاکارم درست هست خواهشازودترجواب بدین باتشکرفراوان

 7. سلام . من ۱۷سالمه عاشق دختر خالم هستم ولی نمیدونم چطور بهش بگم اصلا ادم کم رویی هم نیستم با دختر خالم هم خیلی راحتم ولی اون منو داداش صدا میکنه منم نمیتونم حرفموبهش بزنم لطفا کمکم کنید ممنون

  • شایدمن

   اسونترین راه اینه ک ایندفعه ک دیدیش ازش بپرسی تومنوب چشم داداشت میبینی فقط؟سوال شماخیلی چیزهاروبرااون مشخص میکنه وپاسخ اون خیلی چیزهاروبرای شما،ممکنه پاسخش بهتون جرئت گفتن حرف دلتونوبده،شایدم اصن بیفایده بودحالایباربپرسین

 8. آخه این بازی ها چیه؟ خب اینجوری یه نفر رو میذاریم تو منگنه که زیاد بهمون فک کنه. خب بعدش که چی؟
  به نظرم بهترین کار اینه که آدم خوبی باشیم و بعد با هم روراست باشیم…نتیجه ی خوبی هم می گیریم این همه دغدغه ی ابلهانه هم نداریم!
  والسلام

 9. من یه پسر نوجوان 15 ساله هست. من تا اینجا عاشق 4 تا دختر شدم که اولی خیلی خوب نبود یعنی دقیقا هم سن من بود.دومی که کلا قلبم بود خیلی خیلی دوسش داشتم و اسمش هم هانیه بود.او با نگاهش منو شیفته ی خودش کرد.تازه اون هم منو دوس داشت ولی به عشقش پایبند نشد و بهانه اورد که من ازش دل بکنم اون به مامانش گفت که اون میخاد هر وقت که من میخام از اونجا رد بشم هی به من نگاه کنه .منم از وقتی که اونو شنیدم که به مامانش گفته دیگه ازش متنفرم.سومی هم که اسمش مریم بود اون خیلی خوشگل بود اونم بخدا با نگاهش منو عاشق خودش کرد ولی اونم مثله هانیه شیفته خودش کرد و بعد منو نخواست و من هم دیدم که با نگاه من هیچ عکس العملی نشون نمیده دیگه ولش کردم.چهارمی هم که عشق الانم هست خیلی خیلی خیلی خوشگله کلا از تمام دختر هایی که تا اینجا خواستمش خوشگل تر و ناز تر هست.به جون مادرم چشم هایی داره که مثله چشای فرشته میمونه.این هسم اسمش مهدیه هست عمویش شهید شده و ببینیم این چجور از اب در میاد.ولی قسم خوردم که دیگه اینو ولش نکنم و تا اخرعمر عاشق و شیفته اش باشم.

  • خسته نباشی من هم سن تو بودم دق دقم این بود که خانواده وقتی خیار پوست میکنن پوستاشو بدن به من تا با نمک بخورم تو چهارتا دوست دختر عوض کردی

  • mojtaba.8518

   سلام علی جان.اگه نظر منو میخوای همین روشهایی که نوشته مخصوصا اون قسمتی که گفته بود وقتی بهش نگاه میکنی لبخند بزن و سریع روتو بر نگردون همینطور بهش عاشقانه خیره شو
   مطالب بالا خیلی بدرد بخوره واقعا معجزه میکنه
   من خودم همرو امتحان کردم خییییییییلی خوب بود

  • یه نگاه به چشم های منم بکن شاید توفیق کرد

 10. فرزانه خدایی این جه وضشه اه پیام که نمیتونم بدم میگی درس داری دنبالتم گفتی نیام اخه دیگه جرا بلاک کردی دارم میمیرم اه فردا میام ببینمت همینه. که. هس خخخ

 11. سلام
  من یه پسر 15 ساله هستم از یکی از دخترای محلمون خوشم میاد وعاشقش هستم ولی خجالت میکشم که بهش بگم دوسش دارم دوستای من و اون هم سعی دارن عشق من رو به اون ثابت کنند ولی من خجالت می کشم توجمع به اون بگم عاشقشم

  لطفا بهم بگید چیکار کنم که خجالتم از بین ببرم

  • من ۱۸ساله هستم
   من یک کس را دوست دارم اما برش نمیتوانم گفته که دوستت دارم .
   میشه همرایمان همرایی کنید .

  • سلام چقد قشنگه انسان همیشه میسلامد تو هم سلام کن که در خانه را با لگد دراندندی

  • عزیزم من هم تو شرایط توقرار گرفتم نگفتم نگفتم شش سال شد حالا پشیمانم بگو‌بخدا ضرر میکنی

 12. تازه کار

  سلام به همه.
  من یه پسر خوب هستم جدید میگم..
  حقیقت ش تا به امروز هیچ دوست دختری نداشتم !
  حالا میخوام یه کمکی کنید ممنون میشم :
  همین که پیشنهاد دادم قبول کرد شخص مورد نظرم …
  چی بگم اول آشنای چی بپرسم چطور جواب بدم چطور سوال کنم چطور جواب بدم ؟؟؟
  روز اول چی بپرسم تا چه حدی سوال کنم یا جواب بدم
  روز دوم سوم چهاروم همین طور تا موقعی که کامل آشنا شدیم .
  ممنون میشم بگید چی بگم .

  • فرزاننننههههههههه عاشقققققققتممممممممم خخخخخخ بیا شهرک مردم از دلتنگییییی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تبلیغات اینترنتی