در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال آسمونی
تازه های آسمونی
صفحه اصلی > فرهنگ و هنر > عاشقانه > چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم
پیش بینی فوتبال

چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

How does someone we loved her چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات سایت آسمونی را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

زیاد معاشرت کنید … سپس غیر قابل دسترس گردید

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمی کنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

کار دلپسندی برایش انجام ندهید … بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد

هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت : احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه: ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت. هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

به او نگاه کنید…

زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد : احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد.

زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

روی برنگردانید…

دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!

- عضو تلگرام آسمونی شوید: کانال تلگرام

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=10667
تبلیغات اینترنتی
کانال تلگرام آسمونی

اینم جالبه !

29 بهمن یا 5 اسفند (سپندارمذگان)

مدتیست که در اواخر سال این سوال پرسیده می شود که سپندارمذگان (روز مهر ورزی …

438 نظرات

 1. سلام
  وخسته نباشید من عاشق دختری شودم که هر هفته میبینمش ولی چون تو جمع زیادی از دوستان وآشنایان میبینمش نمیونم بهش بفهمونم که دوستشش دارم یعنی فرستی نمیشه وحتی چون همه باهمیم نمیتونم توچشماش نگاه کنم نه تنها از اینکه کسی بفهمه نه بلکه از چشماش میترسم چون هر بار به مدت 1ثانیه نگاه میکنم دلم به تند تندزدن میفته و از همه مهم تر بابش دوست بابام میترسم باباش بفهمه از ترس دعوا نه از ابروم میترسم میشه کمکم کنید تا بطونم بهش بفهمونم که دوستش دارم

 2. پارسا عبدی

  هه..
  یک عده سعی میکنن که‌ دیگران رو یجوری عاشق خودشون کنم و از وقتی یادمه همیشه دیگران عاشق ما شدن… و هی جون میکنیم مه از شر این ها خلاص شویم و ولیکن (کنه) موجودیت نفهم!
  :))
  این حس رو درک نمی‌کنم که‌ برای عاشق کردن کسی تلاش خاصی انجام بشه…

  چی بگم والا..
  عاقلان دانند !!

 3. سلام٠سنم٢٧قدم ١٨٠ وخوشم ازدختری اومده ک قدش تقریبا بین ١۶۵ تا ١٧٠ سنشم هم سن خودم .کاملا ازلحاظ قیافه وقد بهم میخوریم .یعنی دوست نداشتم دنبال دختری باشم ک قیافش ازمن سرتریابلعکس پایین ترباشه ودختره مطلقه س ٠منم یه ازدواج ناموفق داشتم .خیلی سرنوشتمون مشابه واما این دلیل بر انتخابم نمیشه ٠ من عاشقش نیستم اما خیلی دوسش دارم تا الانم چندباربیشترهموندیدیم. اتفاقا همم نگاه کردیم ولی من روم نشده هی نگاش کنم گفتم یموقع نگه چه ادم چشم چرانیه .اما یکی دوباری ک نگاهش کردم ازنگاهش معلوم بود ناراحت نشدازاینکه نگاهش کردم .اماتشخیص دادن خیلی سخته ک ازنگاهش بفهمم دوستم داره نفهمیدم یه مسئله منودرگیرکرده نمیدونم ک دوستم داره یانه یاشایدم بی تفاوت باشه اما تاوقتی ک مطمعن نباشم دوستم داره خواستگاری ازش نمیکنم چون نمیخام بخاطراینکه مطلقه س وشرایط ازدواجش محدودترازقبله فقط بخاد شوهری کنه اینونمیخام ٠میخام قبل ازازدواج ازته دل دوستم داشته باشه ونمیدونم چطوربایدبفهمم٠

 4. سلام
  من 15 سال دارم و عاشق یک دختر 12 ساله یه اسم پریسا شده ادم که هردوتا مون توی یک اپارتمانی زندگی میکنیم.
  من میخوام بدونم که چگونه اونو عاشق خود کنم اینو هم بگه ما در بلوک 3 و اونا در بلوک5 زندگی میکننو یه سال پیش خانواده یما با اونا دوست صمیمی بودند و رفت و امدمان هم خوب بود ولی به دلایل شخصی مامان من و اون دعوا کردند الانم باهم قهرن و هنگامی که خانواده ما دوستان صمیمی بودن با اون دختر دوست خوبی بودین(البته نه عاشق همدیگر)ولی الان اون میخوام شما هر کاری بگین من اونو میکنم یعنی شجاعت اونو دارم لطفا کمکم کنین تا اونو عاشق خودکنم(مادرو پدرم به این موضوع ها حساسن لطفا توری کمک کنین که خانواده ام توی این نقشه نباشن ممنون)براتون ایمیل لمو میفرستم لطفا جواب هرچه زود تر به اون بفرستین

  • پارسا عبدی

   کوچولو برو مسواکتو بزنم و به مامان شب بخیر بگو و لالا!
   آآآباریک الله گل پسرم.. بددددددوووو

 5. من بیست سالمه.تازگی متوجه شدم ک یه نفر از من خاستگاری کرده اما خانوادم بخاطر درس و کنکور ردش کردن.پسر خوبیه و منم میشناسمش و دلمم باهاشه.ازوقتی ک فهمیدم اونم ب من یه حسایی داره خیلی خوشحال شدم.تقریبا هرروز می بینمش و اونم بمن خیره میشه اما پاپیش نمیزاره بخودم بگه.من واقعا میخام فقط یبار دیگه بیاد سمتم.اخه اون فک میکنه من از جریان خاستگاری باخبر هستمو من جواب رد دادم.درصورتی ک من چن وقته ک فهمیدم.واقعا نمیدونم چیکار کنم

 6. سلام
  به همه من هم کسی را دوست دارم اما اظهار کرده نمیتوانم وبیشتر از چهار سال میشود ………
  من هم بیست سال دارم

 7. خب سلام.من الان چهارساله که عاشق ینفرم .الان بیست سالمه.واقعا حس میکنم وقتی میخنده براش میمیرم.میخوام ببینم چطور باید بهش بفهمونم که دوستش دارم؟

 8. سلام تو هر سایتی میرم همه دم از عشق و عاشقی میزنن و وقتی میشینم فک میکنم هی میگم ینی منم مث خیلیا عاشقم یا زودگذره اصلا عشقه؟توی زندگیم بدترین چیزی که تجربه کردم بلاتکلیفیه سخته ندونی باید بمونی یا بری ندونی چی هستی کی هستی اصلا مهمی من ۲۰ سالمه یه دختر شاد و سرحال با وجود سختی هایی که دارم بازم میخندم چون خودمم به خندیدن نیاز نداشته باشم خونواده م دارن با یه پسری آشنا شدم که بعد چن روز فهمیدم از آشناهامونه نترسیدم چون نمیدونم چجوری بود که از خودم بیشتر بهش اعتماد داشتم از تقریبا ۶ یا ۷ ماهه حرف میزنیم فقط از طریق تلگرام و اس یه بارم نشده به صورت تلفنی بحرفیم چون هیچکدوممون دلیلی برای اینکار نمیبینیم بهترین دوران عمرشو با دختری بوده که ولش کرده چن سال باهم دوس بودن و قصدشونم ازدواج بوده ولی دختره رفته و بعد مدتی با یکی دیگه دوس شده اینم رفته دنبالش ولی اون نخواسته تو این مدت زیاد هرکاری از دستم برمیومد واسش کردم تا به زندگیه شادش برگرده تا به اون فک نکنه نه اینکه روحیه بدما نه چون اصلا از روحیه دادن خوشم نمیاد زیبایی ها و واقعیتای زندگیشو میگم که بدونه زندگیش شاید همین خونواده شه زندگیش سالم بودنشه نه دختری که لیاقتشو نداشت خیلی ناامیده درکش میکنم گذشته ش آزارش میده نمیزاره زندگی کنه تو این مدت بهش وابسته شدم وقتی از این حسم خبردار شدم چن روزی ازش فاصله گرفتم و پی ام ندادم ولی اون خودش داد نمیتونستم بهش چیزی بگم اولش بهم گفته بود بهم وابسته نشو خندیدمو سرم اومد آدمیه که اگه احساسی داشته باشه بروز نمیده غرورش مهمتره گروه که میرفتم بهم گیر میداد میگف همین الان لفت میدی پسری پیام میداد میگف اصلا از اولش بیخود کردی جوابشو دادی بهش دیر جواب میدادم ناراحت میشد میگف با کی حرف میزنی واسم کادو خرید میگن کادو خیلی مهمه ولی اون همه خوشحالیمو با یه جمله خراب کرد ” تو هم عین خواهرمی ”
  منم شدم مث خودش بی حوصله جواب میدادم میگف چیشده تازگیا یه سوالی ازم پرسید که داغونم کرد پرسید اگه من دوس دختر پیدا کنم تو ناراحت میشی ؟منم فقط در جواب گفتم نه ولی خدا شاهده چقدر گریه کردم دیگه نمیخندیدم واقعا نمیدونم من واسش چیم یه بار بهم گف واسش بهترین دوست مجازیم خراب شه مجازی یه بار گف خواهرشم واقعا چیم احساس میکنم یه جورایی مزاحمشم سربارش هستم بهم نمیگه برو چون ناراحت میشم نمیخواد ناراحتم کنه ولی بعضی چیزا باعث میشن که بگم شاید اونم همچین حسی داره ولی نمیخوام به خودم الکی امید بدم همیشه هم بهم میگه خیلی دختر خوبی هستی پاکی مهربونی بهم میگه یا منو انتخاب کن یا پسرای دیگه رو این حرفش ینی چی من به حساب چی بزارم دوستان توروخدا کمکم کنین نمیتونم بهش بگم دوسش دارم چون از دستش میدم ولی اگه با کسی دوس بشه دق میکنم منم مث خودش بعضی وقتا مغرورم

  • منک میخام بهت کمک کنم دقیقابرعکستوقراربودی پسری کمکم کنه و بهشم گفتم نبایدوابسته وعاشق بشیم چون من بعد۳ماه واس همیشه ازپیشت میرم پس تواین س ماه منودخترندون فرض کن پسرم وحتی عزیزمم بهم نگوبهم کمک کرددوهفته مونده بودب س ماه گذاشتم هرطورک میخادباهام حرف بزنه تواون دوهفته فهمیدیم چقدرعاشق همیم امامنطق میگف ک من بایدبخاطرخودمونم شده سه ماه ک تموم شه بایدبرم دوهفته ت شدازش خدافظی کردم خ گف نرووخ دلم میخاست نرم ولی عقلم یچی دیگ میگف،الان۶ماه گذشته خ دلتنگشم شمارشم دارم اماهمه چیزاحساس نیس،من جای توبودم ب حرف عقلم گوش میکردم وبهش میگفتم رابطه ی مای رابطه بی سروتهیه نمیدونیم ازهم چی میخایم بهتره هرکس بره دنبال زندگیش،اگ براش مهم باشی نمیذاره بری حتی اگ مغرورباشه

  • ‌از زندگیش برو بیرون اینجور پسرا ضربه ای بهت میزنن که خودتم توش میمونی…..قشنگ مشخصه لایق تونیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تبلیغات اینترنتی