در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال آسمونی
تازه های آسمونی
صفحه اصلی > فرهنگ و هنر > عاشقانه > چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم
کانال تلگرام کوروش

چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

How does someone we loved her چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات سایت آسمونی را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

زیاد معاشرت کنید … سپس غیر قابل دسترس گردید

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمی کنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

کار دلپسندی برایش انجام ندهید … بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد

هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت : احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه: ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت. هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

به او نگاه کنید…

زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد : احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد.

زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

روی برنگردانید…

دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!

+ کلیک نمایید و عضو تلگرام آسمونی شوید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 3٫86 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=10667
آموزش پیش بینی فوتبال
خرید غذای سگ، خرید غذای گربه
تبلیغات اینترنتی
کانال تلگرام آسمونی

اینم جالبه !

کادوی روز عشق یا سپندارمذگان چی بخریم؟

14 فوریه هر سال که مصادف است با 25 بهمن سال شمسی، روز ولنتاین است …

477 نظرات

 1. سلام. من 14سالم هست الان میگید یه دختر 14ساله چی از عشق میفهمه ولی من به این عقیده معتقد هستم که عشق سن و سال نمیشناسه. مامانم یه دوستی داره که یه پسر داره پسرش 16سالشه من 3ساله که عاشقش شدم ولی میترسم که بگم بهش. میترسم به مامانش بگه. ولی دارم به این فکر میکنم که اگر اونم عاشقم باشه چی

  • ابراهیم

   عشق سن و سال حالیش نیست من ۱۳سالم بود عاشق شدم الان۲۷‌سالمه و هنوز تو اقیانوس عشق غلط میخورم .اول دعا میکنم هیچ وقت عاشق نشید،چون عشق خانمانسوزه،نابود میکنه،دیوانه میکنه،و اگر هم شدید عشقتون دوطرفه باشه که اون موقع میتونید دنیا رو با عشفتون عوض کنید.

 2. میشه لطفا بگید اون زمانی ک باید زیاد کنارش باشیم چقدره؟؟؟؟؟؟؟چند روز یا چند ماه؟؟؟؟؟ک بعدش یهو کمیاب بشیم

 3. هه عشق؟ اگه با عشق نجنگی از سرطان هم بدتره

 4. من چند وقتیه دارم به پسر دختر خاله ی مامانم فکر میکنم بعضی رفتاراش معلوم‌میکنه ک از من خوشش میاد به نظرتون من میتونم با اون دوست شم

 5. من عاشق به دختر خالم شدم از وقتی که بهش گفتم دوستت دارم تا حالا زیاد همدیگر رو میبینیم البته خونه اونا تو یه شهرستان دیگر هست و من ماهی یه بار آون رو میبینم ولی آون چند بار به یکی دیگره که بهش گفت داوود رو دوست داری آون گفت نه… حالا نمیدانم چکار کنم بعدش تو جماعت اصلا باهاما حرف نمیزنه ماه کلمه ای.. قبلا عاشق کسی دیگر ای بود ولی الان ازش متنفره.

 6. سلام
  من عاشق یک دختری که تو یه مغازه که وابسته به یک فروشگاه هست شدم.
  من قبل از آشناییش قصد ازدواج داشتم
  خیلی هم خاستگاری رفتیم و همیشه به یه دلایلی ردش میکردم
  جوری ک در نهایت به این نتیجه رسیدم ک زنم هیچی نداشته باشه فقط زیبایی داشته باشه
  چند بار رفتم مغازه اون دختره و باهاش حرفیدم خیلی ازش خوشم اومد
  بار سوم جوگیر شدم و ازش پرسیدم مجرده یا متاهل
  اونم درجواب بهم گفت اگه مجردم باشه قصد ازدواج نداره
  من خیلی ناراحت شدم
  بعد از سه هفته دیدم که کار من نیستو گند میزنم پدرمو فرستادم تحقیقاتش
  بازم گفت قصد ازدواج نداره
  به یه دلایلی سعی کرد قانعم کنه و با خانواده سعی کردن موضوعو عادی جلوه بدن و بهم قول دادن بهتر ازون برام پیدا کنن البته خیلیم خوشگل نیست
  متاسفانه یه هفته بعدش وقتی که هنوز عشق اون دختررو از یادم نبردم رفتیم به خواستگاری همسرم
  همسرم درست همونی بود که اون موقع میخواستم
  فقط زیبا
  قبولش کردم و بصورت کاملا سنتی ازدواج کردیم
  البته ازدواجمون بخاطر نساختن اخلاقمون به هم به دو ماه هم طول نکشید که همسرم رفت و پل های پشت سرشم خراب کرد
  بعدشم مهریشو گذاشت اجرا و هنوزم ک هنوزه شکایتش در جریانه
  جوری که تنفر عمیقی بهش دارم
  دیگه امیدی به برگشتن همسرم ندارم
  ولی هنوزم ک هنوزه اون دخترو دوس دارم خیلیم دوسش دارم
  جوری که بعد سه مه که از رفتن همسرم گذشت بازم رفتم مغازش برا خرید
  ایندفعه عشقم بهش بیشتر بود
  نمیدونم میدونه ک ازدواج کردم یا نه
  اوایل ک منو میدید خیلی سرد بود حتی سرد تر از اولین روزی که دیدتم
  ولی یواش یواش نسبت بهم مهربون تر شده
  البته سعی کردم دیگه مثل بار سومی ک ویدم گند نزنم
  خیلی سعی کردم خودمو بهش بچسبونم تا یه راهی پیدا کنم تا شمارشو بهم بده
  آخرشم به این فکر رسیدم که برای مغازم یه نرم افزار حسابداری بگیرم تا بتونم اینطوری باهاش در ارتباط بیشتر باشم
  جوری بود ک ازش خواستم در مورد یک نرم افزار تحقیق کنه و کرد
  بهش گفتم بهم کمک میکنه تا ی نرم افزار خوب پیدا کنم و کرد
  الآنم اون نرم افزارو با کمکش انتخاب کردم
  ولی وقتی بهش گفتم آی دی تلگرامشو بده تا بهتر بم کمک کنه گفت نه و بهم گفت که هرموقع سوال داره به مغازه زنگ بزنه تا بهم کمک کنه
  دارم دییونه میشم که فهمیده من عاشقشم هنوز یا نه ؟
  چیکار باید بکنم که بفهمه؟
  آیا براش ی هدیه بعنوان قدر دانی از کمکش بگیرم قبول میکنه یا نه؟
  نمیدونم احساسش نسبت به من چیه؟
  تروخدا بم کمک کنین

 7. سلام من به یه دختر که مدت زیادیه میشناسمش علاقه مند شدم و بعد ۱سال بالاخره بهش پیام دادم ولی جوابی نمیده هر کاری میکنم جواب نمیده بعد محیطمونم جوریه که نمیشه بیرون و رودررو کاری کرد ..الان کسی میتونه بم بگه مشکلش چیه و من چطوری ازش یچی بکشم بیرون؟

 8. من میگم عشق نرسیدنش قشنگه انتظار کشیدنش…اما وقتی داشته باشی واسه یه مدت تکراری میشه ….تو طول رابطه بعد چند سال سرد میشی

 9. سلام من فکر میکنم دختر‌ دختر خالم بهم علاقه پیدا کرده وفعلا هم گیجم بنظرتون عشق واقعیه؟هرکاری میکنم دوس داره خودشو بهم نزدیک کنه باهام حرف بزنه همیشه نیگام میکنه واقعا این عشقه؟؟؟؟

  • ناشناس

   سلام به نظر من بله اون شمارو دوست داره و میخواد که شما اینو بفهمید و یه جورایی به صورت مستقیم بهش بفهمانید که شما فهمیدید که اون دوستتون داره و باید بهش بفهمانید که شما هم دوستش دارید
   آخه خودمم به یکی همین احساسی رو دارم اما اون درست بهم نمیفهمونه که فهمیدهدوسش دارم یا نه و نمیدونم احساس اون نصبت به من چیه و این منو آزار میده

 10. خاک بر سرتون کنن عشق فقط بخور وبخواب مگه نه؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تبلیغات اینترنتی