تازه های آسمونی
صفحه اصلی > فرهنگ و هنر > عاشقانه > چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

How does someone we loved her 

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

_ زیاد معاشرت کنید… سپس غیر قابل دسترس گردید
هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را دیگر ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمی کنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

_ کار دلپسندی برایش انجام ندهید…. بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد
هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت : احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه:ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت.هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

_ به او نگاه کنید…
زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد : احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد.

زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

_ روی برنگردانید…
دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

_ از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…
ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی 👇🏼

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=10667
کانال تلگرام آسمونی
تبلیغات اینترنتی

اینم جالبه !

i-was-told-by-cho-do-not-come-with-dell-tell-you-sad

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

در این بخش سایت آسمونی غزلی زیبا از شاعر بلندآوازه ایران “سعدی” برایتان درج نموده …

378 نظرات

 1. منم عاشق دختر داییم هستم واونم عاشقمه چه طوری بهش بگم

 2. من عاشق فامیلمونم چگونه بهش بگم

 3. واااای خدای من چقدر شما بچه هستین آخه پسر 13, 15یا17 ساله چه به عشق و عاشقی

  بچه از دوران بچگیت لذت ببر زوده برات,

 4. سلام من یکیو دوس دارم که اونم دوستم داشت ولی بعد 8سال رفت با یکی دیگه بعد 1 سال پشیمونه به دستو پام افتاده میگه ولم نکن منم هنوز دوسش دارم موندم ببخشمش یا نه کمک کنید لطفا

 5. فافا💑

  من 17 سالمه عاشق پسر داییم شدم اونم 20 سالشه نمیدونم چ حسی ب من داره اون الان دانشجوی پزشکیه. فک میکنم اگه ب خاطر شغلش که شده حتی نگاهم بهم نمکین تورو خدا ی راهی بذارین جلو روم.

 6. ما بد بختیم من عاشق پسر معلم زبانم هستم ولی دیگه اون رو نمی بینم الان افسردگی گرفتم و دارم میمیرم

 7. من یه پسر ۱۶ ساله ام و عاشق دختر دایمم خیلی دوسش دارم خیلی ولی نمی تونم بهش بگم نمی دونم تو ذهن اون در باره من چی میگذره احساس می کنم اونم دوسم داره ولی نمی تونیم بیان کنیم کمک کنید

 8. من یه پسر 15 سالم و عاشق دختری به اسم محدثه شدم که اونم 15 ساشه خونه اونا 3 کوچه با خونه ما فاصله داره و من هر روز به خاطرش میرم کوچشون نمیدونم چیکار کنم که بفهمه خوشم میاد ازش اون یه دخترخاصه چون برخلاف همه دخترا که دوست دارن تو چشم باشن محدثه همیشه پنهانه نمیدونم چیکار کنم یه پسر خاله کله گنده داره که فکر کنم از محدثه خوشش میاد نمیدونم چیکار کنم که از پسرخالش بزنم جلو توروخدا یه راهی به من بگین که من چجوری خودمو واسه محدثه ثابت کنم توروخدا من کسی رو ندارم که بهم بگه چیکار کنم توروخدا شمابگین.

 9. محمدرضا

  سلام بر دوستان گلم.من یه پسر 13 ساله هستم عاشق دختر همسایمون شدم.یه سالی ازم بزرگ تره.اسمش شیوا هس.من خدایی با جدیت میگم که چهره خیلی خشگلی دارم که فکر میکنم چشم بعضی از دخترا دنبالمه.ولی من اونارو نمیخوام.ولی من دیوانه این شیوا شدم.ولی اون خیلی با من سرد رفتار میکنه وحسی فکر نمیکنم به من داشته باشه.کمکم کنید عزیزان که دارم در دریای عشقش غرق میشوم .و دارم میسوزم.لطفا پاسخ بدید که چجور خودمو بهش نزدیک کنم.ولی اونو عاشق خودم کنم.کمکم کنید عزیزان که چه کنم.منتظر پاسخ هاتونم.❤❤❤

 10. علیرضا

  منم عاشق به نفر شدم اسمش ساحله هم کلاس زبانیمه چیکار کنم میخوام حرف بزنم خجالتم میاد😳

 11. سلام من عاشق راننده سرویسم شدم اون 23 سالشه و من 17 سالم به نظرتون چیکار کنم؟؟؟

 12. سلام دوستان
  من دختر 17 ساله هستم ی پسر عمو دارم 19 سالشه از 10 سالگی دوسش داشتم لامصب نمیدونم از کجا عشقم ظهور کرد؟؟؟؟؟؟؟؟ولی خوب الانم دوسش دارم درسم عالیه و ب درسم بیشتر فک میکنم خواستگار هم دارم بهتر از اون ولی خوب جوابم همیشه منفیه بخاطر اون و بخاطر درسام……………….حتی شده شبا گریه هم کردم بخاطرش….من و اون ناتنی هستشم ینی پدر رامون از مادر یکی هستن و از پدر جدا…………….یکی از دوستام بهم گفت ک بهش بگم دوسش دارم ولی یکیش گفت ک بیخیال گفتن شو اگه بگه ن غرور تو میشکنه……منم دختری هستم ک غرورمو با هیچ چیز عوض نمیکنم…………امسال میره دانشگاه میترسم ک عاشق یکی بشه……از طرفی دختر دوست زن عموم زیاد با اینا رفت و امد داره از من ی سال بزرگتره از اون دختره متنفرم و میترسم ک پسر عموم عاشقش بشه ………………حالا چیکار کنم تو را خدا جوابمو بدید…اسم من محدثه هست و اسم پسر عموم احمد رضا

 13. سلام من عاشق معلم زبانم شدم و هر وقت میرم کلاس زبان خیلى بیشتر بهش علاقه مند میشم من 17 سالمه اون 21 سالش بنظرتون چىکار کنم که اونم عاشقم بشه؟؟

 14. معصومه

  ♥من 13 سالمه وعاشق یه پسر 15 ساله شدم که فامیلمونه ولی نمیدونم اونم دوسم داره یا ن اون واقعا خشگله من اون تو عروسیه عموش دیدم که خیلی ناز شده بود اما ما که چن روز موندیم تو خونه پدر بزرگش اون اصلا نمیومد اونجا فقط سه بار دیدمش اونم منو میدید نگاشو گم میکرد از اون محل میرفت . نمیدونم دوسم داره یا ن اما به نظرم دختر عموش ایدامیدونه که من دوسش دارم اینجا یه چیز ذهنمو مشغول کره او ی دختر عمو داره که اسمش زهراست ی سال از من کوچیکتره من فک میکنم وقتی بزرگ بشه با اون ازدواج کنه اما بازم نمیدونم میخوام بدونه دوسش دارم اما اون باباش قبلا که بچه بودیم بهم گفت تو عروسه منی اما شوخی میکرد من نمیدونم چطور شد عاشقش شدم اما اگه اون با دختر عموش ازدواج کنه دلم میشکنه البته به احتمال میگم چون تو یه ساختمونن شک دارم بازم خدا میدونه چی میشه کمکم کنید که ایا بهش بفهمونم یا ن

 15. سیدمحمد

  منم عااااشقه دختر داییمم2سال از خودم بزرگتره من15اون17سالشه اونم دوسم داره میدونم اما نمیدونم چجوری بهش بگم

  • ببین اینکارو انجام بده:
   ۱:برو کم کم سمتش و بگو میشه باهات صحبت کنم؟
   ۲:اون جوابش مثبته شک نکن و میگه مثلا چرا که نه!
   ۳:اول یه احوالپرسی خاص و گرمی بکن ازش
   ۴:بگو میخوام بگم ولی میترسم ناراحت بشی و قیافتو یکم ناراحت نشون بده
   ۵:بهت میگه بگو ببینم چی میخوای بگی مثلا!
   ۶:بگو باشه میگم
   ۷:بگو من یه علاقه خاصی بهت پیدا کردم و اوایل فقط حس می کردم که دوست دارم اما الان میدونم و مطمئنم که خیلی دوست دارم.
   بعدش دیگه کم کم راه میوفتین.
   به شرط اینکه قصدت خوب و مثبت باشه داداش گلم
   انشاالله موفق میشی.
   زیاد عجله نداشته باش 😉

   • سلام
    من عاشق پسر خالم شدم ک تا یکسال قبل همه میگفتن دوسم داره رفتاراش واقعا مث ادمای عاشق بود نگاش خاص بود
    پسر خاله اونیکیم ک نامزد کرده بم گفته بود ک شما دوتا عاشق همید من میدونم گفتم ک ن اون منو دوس نداره اون میگف من از نگاش تشخیص میدم همه حتی خواهراش هم میگفتن عاشقته اما اول تابستون ک فهمید دوسش دارم تا ماه رمضون رفتارش خوب بود ولی ن مثل قبل ولی الان همش بم بی محلی میکنه البته منم محلش نمیدم پسر عمم به یکی ک عاشقمه گفته ک اون عاشق به دختر دیگس نمیدونم اینی ک دوسم داره رأست میگه یا میخواد اینجوری کنه ک من ازش متنفر بشم
    تو پروفایلاش و استاتوساش هم چیزای عاشقانه میزاره درباره عشق دو طرفه خواهش میکنم کمکم کنید روز و شب برام نمونده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.