آسمونی
زبان و ادبیات

كلمات پرسشي يا استفهامي در زبان انگلیسی

ثبت نام لاتاری

Learning English 35 كلمات پرسشي يا استفهامي در زبان انگلیسی

 

امروز آسمونی قصد داره طرز سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی با کلمات wh دار رو برای شما توضیح بده پس با ما همراه باشید.

به این دلیل به این کلمات، کلمات Wh میگوییم که حاوی دو حرف W و H هستند. در زیر نمونه هایی از سوال هایی که با کمک این کلمات پرسیده شده را مشاهده می کنید:

کلمه پرسشی

کاربرد

مثال

what پرسش در مورد اطلاعات در مورد چیزی

What is your name?

  تقاضای تکرار یا تایید

What? I can’t hear you.
You did what?

what…for پرسش برای دلیل

What did you do that for?

when پرسش درباره ی زمان

When did he leave?

where پرسش درباره ی مکان

Where do they live?

which پرسش درباره ی انتخاب

Which color do you want?

who پرسش درباره ی چه کسی یا افرادی (فاعل)

Who opened the door?

whom پرسش درباره ی چه کسی یا افرادی (مفعول)

Whom did you see?

whose پرسش درباره ی مالکیت

Whose are these keys?
Whose turn is it?

why پرسش درباره ی دلیل

Why do you say that?

why don’t پیشنهاد دادن

Why don’t I help you?

how پرسش درباره ی نحوه ی کار چیزی

How does this work?

  پرسش درباره ی شرایط و کیفیت

How was your exam?

how + adj/adv پرسش درباره ی درجه و حد چیزی

see examples below

how far

فاصله

How far is Pattaya from Bangkok?

how long

طول زمان یا فضا

How long will it take?

how many

مقدار (قابل شمارش)

How many cars are there?

how much

مقدار (غیرقابل شمارش)

How much money do you have?

how old

سن

How old are you?

how come – informal پرسش درباره ی دلیل

How come I can’t see her?

تازه های مرتبط

تاریخچه شعر و ادب فارسی

طاهره رضایی

گذری بر تاریخچه ادبیات کهن فارسی

طاهره رضایی

دیکشنری یا فرهنگ لغت (لغتنامه) چیست؟

طاهره رضایی

تاریخچه خط و نوشتار

واژه نامه خیابانی ایرانی ها ، اصطلاحات خیابانی یا کوچه بازاری

طاهره رضایی

حروف الفبای زبان روسی

طاهره رضایی

درج نظر