تازه های آسمونی
خانه > فرهنگ و هنر > تاریخ ایران و جهان > دانشمندان ایرانی دوران باستان
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • طراحی سایت
 • تبلیغات در آسمونی
 • دانشمندان ایرانی دوران باستان

   

  شامل ایرانیان مهندس ، ستاره شناس ، شیمیدان ، ریاضیدان ، فیزیکدان ، صنعتگر ، پزشک ، جغرافیدان ،فیلسوف ، طبیعی دان ، مخترع ، مکتشف و نظریه پرداز

  قبل از حمله اعراب و دوره اسلامی :

  اسکیلاس- دوره هخامنشی (زمان حکومت داریوش از سال 486- 521 ق.م.) دریا نورد و مکتشف و مهندس سازنده قنات

  ستاسپ- دوره هخامنشی ( زمان حکومت خشایار شاه 2466-486 ق.م.)  دریا نورد و مکتشف

  بوبراندا-دوره هخامنشی (زمان خشایار شاه) مهندس

  آرتاخه-دوره هخامنشی (زمان خشایار شاه) مهندس و سازنده کانال آتوس

  استانس- دوره هخامنشی شیمیدان و استاد دموکریتوس

  برازه- دوره ساسانی (زمان فرمانروائی اردشیر( 241-226 م) مهندس و احیا کننده شهر فیروز آباد

  برانوش- دوره ساسانی- سازنده شادروان شوشتر

  فرغان- دوره ساسانی- سازنده تاق کسرا

  جهن برزین- دوره ساسانی – سازنده تخت (تاقدیس)

  شیده- دوره ساسانی – سازنده کاخ خورنق

  ابولؤلؤ(فیروز) –  قاتل عمربن خطاب (خلیفه اعراب و متجاوز به ایران) – هنرمند ، صنعت کار و سازنده آسیاهای بادی

  بعد از حمله اعراب و دوره اسلامی :

  روزبه- دوره خلافت عمربن خطاب – طراح شهرهای بصره و کوفه

  یعغوب بن طارق- (مرگ در 796 م / 180 ه )احتمالا از نژاد ایرانی ستاره شناس

  نوبخت – ( مرگ 770776 م / 171-170 ه) ستاره شناس و مهندس ایرانی که تحت سر پرستی خالد بن برمک که وی نیز ایرانی بود طرح بغداد را انجام داد

  ماشاءالله (مناسه) – ( مرگ در 815 یا 820 م ) یهودی ایرانی الاصلی که در پروژه شهر بغداد با نوبخت همکاری میکرد 

  ابوسهل فضل بن نوبخت – ( مرگ در 816-815 م / 201-200 ه)از خاندان نوبختی ستاره شناس و کتابدار هارون الرشید 

  ابو موسی جابرین حیان – در 160 هجری قمری در کوفه بر آمد – اهل توس ، شیمیدان و کانی شناس و ستاره شناس 

  بنو موسی ( محمد ، احمد و حسن ) – سده سوم هجری – خراسانی الاصل ، مهندس مکانیک ، هندسه دان ، و ریاضی دان

  ابو سعید ضریر جرجانی (گرگانی ) مرگ در ( 846-945 م /232-231 ه) ستاره شناس و ریاضی دان

  سهل طبری – در اوایل سده نهم میلادی ( سده سوم هجری ) بر آمد – اهل طبرستان ( تبرستان ) ستاره شناس وپزشک 

  احمدبن محمد نهاوندی ( مرگ در 835 تا 845 م / 221 تا 231 ه) – در جندی شاپور بر آمد – ستاره شناس م مؤلف زیج

  یحیی بن ابی منصور ( مرگ در 831 م / 216 ه ) از نژاد ایرانی که در بغداد بر آمد ستاره شناس و مؤلف زیج، نوه اش هارون بن علی هم ستاره شناس و مؤلف زیج بود

  خالد بن عبدالملک مرورودی – اهل مرورود در خراسان بزرگ – در زمان مامون خلیفه عباسی بر آمد – ستاره شناس بود و پسرش محمد و نوه اش عمر هم منجم بودند 

  ابوالعباس احمد بن محمد بن کثیر فرغانی – اهل فرغانه در ماوراء النهر (ورا رود ).در زمان مامون برآمد – ستاره شناس و نظریه پرداز نجومی

  عمربن فرخان طبری – ( مرگ در 815 م / 200 ه) از مردم طبرستان – ستاره شناس و معمار

  محمد بن عمربن فرخان طبری – پسر شخص بالا درآغاز سده نهم میلادی ( سده سوم هجری ) بر آمد . ستاره شناس و مؤلف نجوم

  ابو معشر جعفر بن محمد بن عمر بلخی – ( 272 – 172 ه ) ( 886- 786 م ) اهل بلخ در خراسان بزرگ – ستاره شناس و نظریه پرداز در نجوم .

  سهل بن بشر ( یا سهل بن حبیب بن هانی ) – در نیمه اول سده نهم میلادی ( سده سوم هجری ) در خراسان بر آمد . ستاره شناس و منجم 

  علی بن سهل بن طبری- ( سده نهم میلادی / سده سوم هجری ) مؤلف فردوس الحکمه در طب و هوا شناسی ، نجوم

  محمد بن عیسی ماهانی ( مرگ در 874 تا 884 میلادی / 261 تا 271 ه ) اهل ماهان کرمان ، ریاضی دان و ستاره شناس و مهندس .معادله درجه سوم موسوم به معادله ماهانی از اوست

  فضل بن حاتم نیریزی -( مرگ در 922 م / 310 ه ) ریاضی دان ، هندسه دان و ستاره شناس

  ابوبکر حسن بن خصیب – در اواخر سده نهم میلادی ( سوم هجری ) بر آمد . ستاره شناس از نژاد ایرانی بود

  ابوبکر زکریای رازی – ( مرگ در 924- 923 م / 312 – 311 ه ) فیزیک دان ، شیمی دان و پزشک و مهندس و فیلسوف – کاشف الکل

  احمد بن داوود دینوری ( 210 / 200 تا 282 ه 825 – 815 تا 895 م ) در دینور اصفهان بر آمد . ستاره شناس ، مورخ ، ریاضی دان ، گیاه شناس و لغت نویس

  ابو نصر محمد فارابی .(340/339- 258/257 ه51/950-71/870 م) زاده فاراب ترکستان -فیزیکدان،موسیقی شناس،فیلسوف ایرانی

  احمدبن سهل بلخی(934م/323ه) زاده شاستیان بلخ ،ریاضیدان وجغرافی دان

  مطهر بن طاهرمقدسی-(356ه 966م) دربست سیستان برآمد- دایره المعارف نویس وبازگوکننده اعداد بزرگ هندی

  یقبوب بن محمد رازی-که ابن ندیم وی رااز مهندسان و محاسبان دانسته است

  استخری(اصطخری)- وی را نیزابن ندیم از محاسبان ومهندسان بشمار آورده است

  محمد بن لره- اهل اصفهان بوده ودر فهرست ابن ندیم در زمره مهندسان و محاسبان بشمار آورده شده است

  محمد بن احمد کاتب خوارزمی- از دایره المعارف نویسان سده چهارم هجری است.کاتب مفاتیح العلوم وی شامل مباحثی در حساب،هندسه،نجوم،موسیقی،مکانیک و شیمی

  اخوان الصفا- گروه از مهندسان و دانشمندان و فیلسوفان که در سده دهم میلادی( سده چهارم هجری) بر آمدند. بعضی از اعضای این گروه مخفی مثل ابو سلیمان محمد بن بشیر بستی مقدسی، ابو الحسین علی بن هارون زنجانی و محمد بن احمد نهرجوری ایرانی بوده اند آنان دایره المعارفی شامل کلیه شعب معرفت پدید آوردند

  ابو جعفر خازن-زاده خراسان( مرگ در 350/360/ه961/ 971 م) ریاضی دان و ستاره شناس

  ابو الفتح اصفهانی- ریاضیدان سده چهارم هجری

  ابو سهل ویجی بن رستم کوهی-(سده چهارم هجری) اهل طبرستان ، ریاضی دان،مهندس، ستاره شناس. وی رهبر ستاره شناسان در رصد خانه ای بود که شرف الدوله دیلمی ساخته بود

  ابو سعید احمد سنجری- (415-340ه)(1024-951م) ریاضی دان

  عبدالرحمن بن عمر صوفی رازی،زاده ری(376-291ه)(986-903م) ستاره شناس

  ابو نصر محمد بن عبدالله(کلو اذانی)- از دودمان اردشیر بابک کلواذانی(تولدش پیش از سال سیصد هجری) از جمله ریاضی دانان

  ابو حامد احمد بن محمد صاغانی-(مرگ در 380ه 990 م) از مردم صاغان مرو ، ریاضیدان- ستاره شناس، مخترع و سازنده اسطرلاب و دیگر ابزارهای نجومی

  ابو الرضا عباس بوزجانی- ( 388/387-329ه)(998/997-940م) زاده بوزجان در حوالی نیشابور ، ریاضیدان، هندسه دان، مهندس، ستاره شناس و نظری پرداز در نجوم

  ابو منصور موفق-(سده چهارم هجری) شیمی دان و دانشمند و علم مواد

  ابو نصر اسمعیل بن حماد جوهری-(مرگ در 393ه 1002م) زاده فاراب و مقیم نیشابور. لغت نویس و مبتکراندیشه های پرواز

  فارابی،ابو نصر(مرگ در 340/339 هجری یا 951/950م) دانشمند و فیلسوف ، در طبقه بندی علوم و در تبیین قوانین صوت و در تعریف دانش ها نقش عمده ای داشت

  ابوریحان محود بن احمد بیرونی- ( 440-363 هجری)(1048-973 م) ایرانی نژاد زاده خوارزم، ریاضیدان،زمین شناس، جغرافی دان،جهانگرد، فیلسوف،و نظریه پرداز در علوم طبیعی ودانشمند علوم تجربی

  ابو علی حسین بن عبدلله بن سینا- (427-370 هجری)(1037-980 م) زاده افشنه در بخارا که در همدان درگذشت. ریاضیدان،زمین شناس،فیزیکدان،پزشک، فیلسوف

  ابوبکر محمدبن حسن حاسب کرجی-( مرگ در 421/420 هجری 1030/1029 م) ریاضیدان ایرانی صاحب کتاب نسوی نامه

  عمر بن ابراهیم خیامی (عمر خیام)(517/516-440/430هجری)(1124/1123-1048/1038 میلادی) زاده نیشابور ،ریاضیدان،ستاره شناس،شاعر و فیلسوف

  عبدالرحمن خازنی-فیزیک دان و مخترع برآمده در خراسان بزرگ در ابتدای سده ششم هجری

  ابوبکر علی بن محمد خراسانی – شیمیدان ایرانی که بقول ابن ندیم و بگفته کیمیاگران به کیمیا دست یافت

  بدیع اسطرلابی(مرگ در بغداد در 1140/1139 م) اهل اصفهان- ستاره شناس و سازنده اسطرلاب

  محمد بن احمد خرقی-(مرگ در مرو در 1139/1138م) ستاره شناس، جغرافی دان ایرانی که نظریه ای در باب چگونگی حرکت ستارگان نیز ارائه داده است

  موید الدین طغرانی(مرگ در 1112/1111م) زاده اصفهان – شاعر و شیمیدان ایرانی 

  عبدالملک بن محمد شیرازی- ریاضیدان و ستاره شناسی که در نیمه دوم سده دوازدهم میلادی(ششم هجری) برآمد

  محمد بن ابوبکر فارسی-ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی نیمه دوم سده سیزدهم میلادی(هفتم هجری)

  المظفر-(سده ششم هجری) اهل توس ،مخترع گونه ای از اسطرلاب خطی

  نصرالدین طوسی-( 672-598 هجری) اهل توس ، ریاضیدان، ستاره شناس،دانشمند علم مواد

  قطب الدین شیرازی-(1236-1311م)-ریاضیدان،ستاره شناس، نور شناس، پزشک، فیلسوف ایرانی

  محمد ابن اشرف شمس قندی- ریاضیدان و ستاره شناس سده سیزدهم میلادی (هفتم هجری)

  شمس الدین محمد بن ایوب دینسری-(سده هفتم هجری)- دایره المعارف نویس و نگارنده کتاب نوادر التبا در لتحفه البهادر که شامل مباحثی از علوم طبیعی است

  غیاث الدین جمشید محمد طبیب ( الکاشی) – (790-832 هجری قمری) از مردم کاشان، ریاضیدان و محاسب

  محمد حافظ اصفهانی (نتیجه الدوله) سده دهم هجری ، مولف رساله هایی در انواع دستگاههای مکانیکی

  حسین معمار-معمار بقعه هارون در سال 918هجری

  بهاالدین عاملی-(1031-953هجری) ریاضیدان، معمار، فیلسوف

  احمد معماری لاهوری و برادرش استاد حمید لاهوری- سده یازدهم هجری معماران ایرانی سازنده تاج محل در هندوستان

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=17359
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  یکتاپرستی ایرانیان از دیر باز

  رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مهم‌ترین عناصر هویت ملی …

  نظرات

  1. جای سوال است که چرا در دنیای امروز منشاء و محل پیدایش ابتدایی تقریبا تمامی علوم و پیشرفت های بشری، یونان باستان و غرب معرفی می شود؟! معرفی شدن غرب بعنوان مرکز پیدایش علوم، باعث شده تا آنها خود را یگانه صاحبان و وارثان علم و فناوری، چه در زمان گذشته و چه در زمان حال، در جهان بدانند. که همین موضوع باعث نوعی سلطه گری و انحصار طلبی علمی توسط کشورهای غربی گردیده است. درست است که اسلام بسیار به علم آموزی حتی از غیر مسلمانان تاکید داشته، ولی این موضوع نباید باعث شود علاوه بر علم، فرهنگ های نادرست و خود باختگی را هم به همراه آن بپذیریم. و باید صحت و درستی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
   حقیقت آن است که برخلاف چیزی که سال هاست تبلیغ می شود، غرب مرکز پیدایش و گسترش علوم نبوده است. زیرا تقریبا تمام دانشمندان مطرح غربی در دوران باستان از مناطق کوچکی در شرق اروپا یعنی یونان و مقدونیه بوده اند که آن هم بدلیل ارتباط و استفاده علمی از تمدن های شرق بوده است و مابقی پهنه وسیع اروپا مانند: امپراطوری رم، بریتانیا و… فاقد چنین اندیشمندانی در این سطح بوده اند.
   متاسفانه این نگرش به همراه علوم غیر بومی وارد کشور شده و بسیاری از اساتید محترم ما نیز بدون تحقیق کافی آن را پذیرفته اند. بعنوان نمونه استادی شناخته شده در خصوص تاریخچه علم آمار می گفتند که این علم ابتدا در یونان بوجود آمد و آن هم به این شکل که چوپانان یونانی برای شمارش گوسفندان خود از نوعی آمارگیری ابتدایی استفاده می کردند. بنده به این استاد محترم عرض کردم که چرا بر یونان تاکید دارید؟! در صورتی که در طول تاریخ در همه جای دنیا تمامی چوپان ها برای شمارش گوسفندان خود یقینا از یک روش آمارگیری استفاده می کردند. چرا از زحمات و خدمات عظیم علمی کشورهای دیگر، مخصوصا کشورهای مسلمان کمتر سخن گفته می شود؟! در حالی که این مسلمانان بودند که با گسترش علوم مختلف و پیشرفت های علمی خود موجب ایجاد پیشرفت های امروز بشر گردیدند. آیا ترویج این نگرش باعث خودباختگی کشورها و قبول سلطه فکری غرب که به دروغ مدعی ایجاد و گسترش علوم در گذشته و حال می باشند، نیست؟!
   8

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.